Проекти

Конкурс за архитектурно проектиране
Участие в конкурс за архитектурно проектиране
Повече
Местност "Япаджа"
План за регулация и застрояване на м. "Япаджа", район "Кремиковци", гр. София
Повече

Добре дошли!

"Архитектурата е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции, обхващаща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство - планиране на цели области и държави, проектиране на населени места и открити пространства - улици, площади, градини, паркове." „Всеки велик архитект трябва да бъде и велик поет. Той трябва да може достоверно да тълкува своето време, своя ден, своята епоха.” Франк Лойд Райт
Повече за нас