Проекти

"Бистрица Хилс" - "Калфин дол"
Изменение на План за регулация и застрояване на м.”в.з. Калфин дол”, р-н “Панчарево”, гр. София
Повече
Местност "Юбилейна гора - І част"
План за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ на м. "Юбилейна гора", район "Овча купел", гр. София
Повече

Добре дошли!

"Архитектурата е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции, обхващаща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство - планиране на цели области и държави, проектиране на населени места и открити пространства - улици, площади, градини, паркове." „Всеки велик архитект трябва да бъде и велик поет. Той трябва да може достоверно да тълкува своето време, своя ден, своята епоха.” Франк Лойд Райт
Повече за нас